Inicio
Sede
Comités
Programa
Taller
Inscripciones
Comunicaciones
Exp. comercial
Colaboradores
Sec. Técnica
 
 
EXPOSICIÓN COMERCIAL

Contratación de Stands:
OPC CONGRESS
Telf: 902 929 660

sotocav@opccongress.com
 
 
 
Secretaría Técnica: OPC CONGRESS, S.L. - Escultor Octavio Vicent 3, Esc 2, Pta 3 - 46023 Valencia
Telf 902 929 660 - email: sotocav@opccongress.com