SOTOCAV 2023
 
 
 
 
 
 
Comité Organizador
Co-presidentas
Maribel Marco López
Reme Navarro Beneito
Vocales Aida Badenes Forés
Moisés Cardona Alós
Sara Dualde Zaragoza
Neus Duch Martínez
Mª José Manzana Carrión
Raquel Millán Fernández
Inmaculada Mora Garzón
Ana Peidró Talens
Noelia Segura Bueno
Laura Sivera Agost
Verónica Villalobos Reina
   
Comité Científico  
  Beatriz Damaso Vega
Marina Ballester Serra
Alicia Torres González
  
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica: OPC CONGRESS, S.L. - Escultor Octavio Vicent 3, Esc 2, Pta 3 - 46023 Valencia
Telf. 96 328 65 00 - email: congresos@opccongress.com